Các loại giấy in bill thông dụng và cách xác định khổ giấy phù hợp với máy in bill đang sử dụng

Nguyễn Nghị
Th 2 27/02/2023
1. Các loại kích thước giấy in bill thông dụng trên thị trường :

2. Cách xác định máy in bill đang dùng loại giấy in kích thước tương ứng nào ?

 

Hỏi đáp - Bình luận

Nội dung bài viết
Thu gọn